Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać.
Reposted fromnezavisan nezavisan viahesiamela hesiamela
2181 e46a 500
2793 ac19
Reposted from4777727772 4777727772 viaagatczi agatczi
5109 968c 500
Reposted fromsoftboi softboi viaawaken awaken
9082 b8b1 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialovvie lovvie
6548 3fd0 500

olelov:

Norway, 2013

Reposted fromrichardgecko richardgecko viafelicka felicka

Jeżeli coś dotyka cię, znaczy: dotyczy cię. Jeżeliby nie dotyczyło cię - nie dotykałoby cię, nie zrażało, nie obrażało, nie drażniło, nie kuło, nie raniło. Jeżeli bronisz się, znaczy: czujesz się atakowany. Jeżeli czujesz się atakowany, znaczy: jesteś celnie trafiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viacomiendolirica comiendolirica
9934 96ba
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viavaira vaira
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll vianowaczi nowaczi
9549 44b1
Reposted fromonlyman onlyman
0848 401b
Reposted fromunr-eal unr-eal viakotfica kotfica
Nie zawsze znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie.
— Gustaw Herling-Grudziński.
Reposted fromnezavisan nezavisan viadesperateee desperateee
Sztuka jest po to,aby pocieszyć,tych którzy są zniszczeni przez życie.
— Vincent Van Gogh
Reposted fromweightless weightless viaiammistake iammistake
Nie uda Ci się przepłynąć oceanu dopóki nie zdobędziesz odwagi,
by stracić z oczu widok lądu.
— Krzysztof Kolumb
Reposted fromavooid avooid vialojournal lojournal
9798 e5a1
Reposted fromkarahippie karahippie viastuckedinsoul stuckedinsoul
Reposted fromgruetze gruetze viasoadysta soadysta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl