Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromshakeme shakeme vianiskowo niskowo
2459 edcc

katybetts:

ultrafacts:

vancity604778kid:

ultrafacts:

eevil-sdrawkcab:

ultrafacts:

More Ultrafacts (Source)

Ahahaha why a rock!?

They use the rock as a tool to crack open clams and sometimes they play with it for fun. P.S: Not just sea otters, but ALL otters do this :)

Reblogged for the babiesssss

Reposted fromklavgav klavgav viaSa7xCC Sa7xCC
0955 cb1d
Reposted fromministerium ministerium viabeeth beeth
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viapiehus piehus

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viapassionative passionative
3961 7470 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viawstydem wstydem
5751 f9bd
Zapatrzony aż po rzęsy
zakochany jeszcze głębiej
— Zbigniew Herbert
Reposted frompesy pesy viaMadsentropiahigh Madsentropiahigh
4733 e97f 500
Jogging
Reposted fromvolldost volldost viaverdantforce verdantforce
Czy wszystko pozostanie tak samo, kiedy mnie już nie będzie? Czy książki odwykną od dotyku moich rąk, czy suknie zapomną o za­pachu mo­jego ciała? A ludzie? Przez chwilę będą mówić o mnie, będą dziwić się mojej śmierci, zapomną. Nie łudźmy się, przyjacielu, ludzie pogrzebią nas w pamięci równie szybko, jak pogrzebią w ziemi nasze ciała. Nasz ból, nasza miłość, wszystkie nasze pragnienia odejdą razem z nami i nie zostanie po nich nawet pus­te miejsce. Na ziemi nie ma pustych miejsc.
— Halina Poświatowska "Opowieść dla przyjaciela"
Reposted fromnaturalginger naturalginger viapannakies pannakies
8157 f95f 500
Reposted fromarumhc arumhc viatysiace-mysli tysiace-mysli
Reposted fromshakeme shakeme viapiehus piehus
6342 a78b 500
Reposted fromkulamin kulamin viapiehus piehus
5043 34f9 500
Reposted fromEquion Equion viastraycat straycat
3342 ba02 500
Reposted fromzciach zciach viackisback ckisback
2715 e2cb 500
8057 4990 500

niambi:

goth-aunt:

Me

when i get added to a group chat

0809 a971
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viackisback ckisback
9297 0a22 500
Reposted fromdossya dossya viaHanoi Hanoi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl