Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viabadblood badblood
Reposted fromtwice twice viazodynniwie zodynniwie
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viaxnothingspecial xnothingspecial
7435 7a58 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaikari ikari
2004 ddfa
Reposted fromsarazation sarazation viasmutnykamien smutnykamien
7902 8884

gabbigolightly:

Reading, 1986 by Guy Le Baube

Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnykamien smutnykamien
9887 b85f
Reposted fromamatore amatore viasmutnykamien smutnykamien
Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— bezbłędny Stachura
Reposted frommartinif16 martinif16 viabadblood badblood
Reposted fromzalibar zalibar viakrybus krybus
Przypomniało mi się to w samą nieporę.
— Edward Stachura, Siekierezada
Reposted frommhsa mhsa viabadblood badblood
Reposted fromrainingman rainingman viackisback ckisback
6963 0b34 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaohsunbeam ohsunbeam
7262 850e 500
Reposted fromkaiee kaiee viasiostra siostra
0234 1f94 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazodynniwie zodynniwie
1418 a3c9 500
Reposted fromoll oll viapampam pampam
6225 19d1
Reposted fromkrzysk krzysk viaikari ikari
3599 7aa9 500
Reposted frombukoz bukoz viavogel vogel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl